Ίμερα

Ίμερα-Olucak
Κωμόπολη του Πόντου στην περιοχή της Αργυρούπολης. Ήταν συνεχόμενη με την Κρώμνη και βρισκόταν στα ΒΑ της Τραπεζούντας. Είναι στισμένη στους πρόποδες του όρους Θήχης.

Λέγεται ότι χτίστηκε από φυγάδες που ήρθαν στην περιοχή μετά την άλωση της Τραπεζούντας. Οι κάτοικοί της ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Εκκλησιαστικά η Ίμερα ανήκε στη μητρόπολη Χαλδίας.

Πρίν τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο είχε 300 ελληνικές οικογένειες. Πριν τη μετανάστευση στη Ρωσία οι κάτοικοί της έφταναν τις 500 περίπου οικογένειες.

Φωτογραφίες

Γή του Πόντου Ίμερα,Κρώμνη, Σάντα