Κερασούντα

Η Κερασούντα ( Giresun ) είναι πόλη στα βορειοανατολικά της σημερινής Τουρκίας, στις ακτές του Εύξεινου Πόντου. Ο πληθυσμός είναι 90.000 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2003. βρίσκεται στα νότια του Ευξείνου Πόντου και απέχει 175 χλμ από την Τραπεζούντα. Η αρχική πόλη (Κερασούς) ιδρύθηκε στα τέλη του 6ου αι. π.Χ., από Έλληνες αποίκους από τη Σινώπη.

Το κλίμα της Κερασούντας είναι εύκρατο και αρκετά δροσερό. Χρησιμοποίησαν χρονολογικό σύστημα από το 63 μ.Χ. και τα νομίσματα της Κερασούντος έφεραν την απεικόνιση του Ηρακλή.

Κατά τα νεότερα χρόνια, ανήκε στην ιστορική-γεωγραφική περιοχή του Πόντου και ήταν η τρίτη μεγαλύτερη πόλη μετά την Τραπεζούντα και την Σαμψούντα. Ο πληθυσμός της πριν το 1922 ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος ελληνικός και η πόλη ανθούσε λόγω της θέσης της στον (Εύξεινο) Πόντο και του εμπορίου που διεξαγόταν με τις άλλες χώρες.

Φωτογραφίες

Κερασούντα - Giresun - Πόντος