Κόμανα

Αρχαία πόλη του Πόντου, κοντά στην Τοκάτη. Ο Στράβων την αναφέρει ως κέντρο λατρείας. Στα Κόμανα πέθανε από τις κακουχίες και τις στερήσεις ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το 407.

Τα Κόμανα του Πόντου ήταν χτισμένα στις όχθες του Ίριος ποταμού και αποτελούσαν σημαντικό εμπορικό και διοικητικό κέντρο του Βασιλείου των Μιθριδατών.

Λέγονταν Ποντικά για να διακρίνονται από την αρχαία πόλη της Καππαδοκίας και φημίζονταν για την λατρεία της θεάς Ενυούς ή Σελήνης και της χιττικής θεάς Μα, της οποίας ο αρχιερέας τοποθετούνταν, κατ’ αξίωμα, αμέσως μετά τον βασιλιά του Πόντου. Λόγω της ιερότητας της, η πόλη ονομαζόταν Ιεροκαισάρεια.