Κόρη Κοπέλα Γαλίαινας


Γαλίαινα
Περιοχή
Βαθμός Δυσκολίας

Εκμάθηση

Μεικτός χορός δεξιόστροφος αλλά μπορεί να χορεύεται και στον τόπο, έχει 8 βήματα και η λαβή είναι από τους ώμους. 

Αναπήδηση στο αριστερό και τσάκισμα του δεξιού ποδιού από το γόνατο και κάτω προς τα δεξιά (1ο βήμα), πάτημα δεξιού με ταυτόχρονη άρση και τσάκισμα του αριστερού ποδιού αριστερά (2ο βήμα) πάτημα του αριστερού και άρση του δεξιού με τσάκισμα προς τα δεξιά (3ο βήμα) και κλείσιμο με την φτέρνα του δεξιού στην μύτη του αριστερού (4ο βήμα). Αναπήδηση-πάτημα του δεξιού προς τα πίσω (αρχική θέση) με ταυτόχρονη άρση του αριστερού με τσάκισμα προς τα αριστερά (5ο βήμα), πάτημα του αριστερού και άρση του δεξιού με τσάκισμα προς τα δεξιά (6ο βήμα) πάτημα δεξιού με ταυτόχρονη άρση και τσάκισμα του αριστερού ποδιού αριστερά (7ο βήμα) κλείσιμο με την φτέρνα του αριστερού στην μύτη του δεξιού (8ο βήμα).

Ο ρυθμός είναι εννεάσημος 9/8 (2-2-2-3).

Πηγή: Αναστάσιος Κοκοβίδης

Ιστορία

O χορός «Κόρη Κοπέλα» προέρχεται από την περιοχή της Γαλίανας στην Ματσούκα του Πόντου. 

Με την ίδια μουσική και τα ίδια βήματα τον συναντάμε στην ευρύτερη περιοχή της Τραπεζούντας που πήρε την ονομασία του από την επωδό του τραγουδιού: Τιβ Τιβ Τιβ Τάνα

Τιβ τιβ τιβ τάνα 
εκυλίεν η γαβάνα
Έφτασεν τα΄Αρμέν΄ η μάνα
οϊ ν΄αϊλί τ΄έμόν την μάναν.

Τα βήματα του χορού ήταν γνωστά σε ολόκληρο τον Πόντο αφού ο χορός απαντιέται με διαφορετικές ονομασίες, Πατούλα τον έλεγαν στον Δυτικό Πόντο, Πιπιλομμάταινα στον Ανατολικό Πόντο.