Ομάλ΄ Μονόν ή Λεμόνα Αργυρούπολης


Τραπεζούντα - Αργυρούπολη
Περιοχή
Βαθμός Δυσκολίας

Εκμάθηση

Πρόκειται για χορό μεικτό, δεξιόστροφο που έχει 12 βήματα (12 μουσικούς χρόνους) που εκτελούνται σε 3 τετράδες βημάτων. Η λαβή του χορού είναι με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες.

Ο χορός ξεκινά με το δεξί πόδι να πατά μπροστά προς το κέντρο του κύκλου (1ο βήμα), άρση (2ο βήμα) και πάτημα (3ο βήμα) του αριστερού ποδιού λίγο πιο μπροστά. Κλείσιμο του δεξιού ποδιού δίπλα στο αριστερό (4ο βήμα) ολοκληρώνοντας έτσι την 1η τετράδα. 

Πάτημα του δεξιού ποδιού πίσω προς την αρχική θέση(5ο βήμα) άρση του αριστερού τεντωμένο προς τα εμπρός με ταυτόχρονο στρίψιμο του κορμού αριστερά και επιστροφή και πάτημά του στο ύψος του δεξιού (βήματα 6ο & 7ο), πάτημα-κλείσιμο του δεξιού ποδιού δίπλα στο αριστερό (8ο βήμα )-2η τετράδα βημάτων.

Πάτημα του δεξιού ποδιού στην διάσταση δεξιά (9ο βήμα) άρση του αριστερού τεντωμένο προς τα εμπρός με ταυτόχρονο στρίψιμο του κορμού αριστερά και επιστροφή και πάτημά του στο ίδιο ύψος που πατά το δεξί (βήματα 10ο & 11ο).

Πάτημα-κλείσιμο του δεξιού ποδιού δίπλα στο αριστερό (12ο βήμα) με ολοκλήρωση της 3ης τετράδας βημάτων.

Ο ρυθμός είναι εννεάσημος 9/8 αργός.

Πηγή: Αναστάσιος Κοκοβίδης

Ιστορία

Ομάλ΄ Μονόν ή Ομάλ΄ Τραπεζούντας ονομάστηκε επειδή ανήκει στον κύκλο των χορών Ομάλ (Ν. Ζουρνατζίδης Συμβολή στην Έρευνα του Ποντιακού Χορού).

Ακούγεται λίγο παράδοξο αυτό γιατί ο συγκεκριμένος χορός κατατάσσεται επίσης στην κατηγορία του Διπάτ Τραπεζούντας για λόγους διδασκαλίας. Τα πρώτα 4 βήματα είναι ακριβώς ίδια, λείπει το χαρακτηριστικό 11ο και 12ο πάτημα-βήμα, δηλαδή τα δύο τελευταία από τα οποία προήλθε η ονομασία του χορού.

Το ύφος του χορού είναι τελείως διαφορετικό, αφού έχει μεγαλύτερες χρονικές παύσης ενδιάμεσα από τις τετράδες των βημάτων, αλλά και περιστροφή του κορμού προς την μεριά που προβάλλει το πόδι (δηλαδή αριστερά) για να τονιστεί περισσότερο η κίνηση του.

Λεμόνα ήταν η ονομασία του χορού στην Αργυρούπολη του Πόντου όπου και χορευόταν με μικρή βηματική παραλλαγή από το κλασικό Διπάτ της Τραπεζούντας.