Πληθυσμοί και εθνότητες στον Πόντο

Ο Ποντιακός Ελληνισμός στις αρχές του 20ου αιώνα αριθμούσε, σύμφωνα με υπολογισμούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Οθωμανικών αρχών 650.000 περίπου άτομα.

Την ίδια περίοδο στη νότια Ρωσία, στην περιοχή του Καυκάσου, κατοικούσαν περίπου 150.000 Πόντιοι, που είχαν μετοικίσει εκεί μετά την άλωση της Τραπεζούντας.

 

Πληθυσμοί στον Πόντο
Εθνότητα Πληθυσμός
Έλληνες ορθόδοξοι 700.000
Τούρκοι 422.000
Λάζοι 221000
Κούρδοι 76000
Κηζηλμπάσιδες 63000
Κιρκάσιοι 166000
Βόσνιοι 400
Πομάκοι 100
Αρμένιοι 157300
Γεωργιανοί 53200
Αθίγγανοι 4800
Πέρσες 2500
Ευρωπαίοι 1200
Οφλήδες 65000
Τονιαλήδες 12000
Τζάνοι 17000
Κλωστοί 85000
Σύνολο 2.049.000

 

Πηγή: Κωνσταντίνος Φωτιάδης 'Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου' εκδόσεις Ηρόδοτος (1ος Τόμος σελ 209-211)