Κουρουκλίδης - Πόντιος εγένεθα

Αετσ' επλάστ' ασόν θεόν Αετσ' ση γην εβρέθα Καμίαν κ' επουσμάνεψα Πόντιος ντ'εγεννέθα Όλον τον κόσμον αγαπώ Κακόν ντο εν κι ξέρω Και για τον πόνον τ' άλλουνού Κλαιω και υποφέρω Τραγωδώ τα ποντίακα Και τα καρδίασ' σκίζω Θερίον είμεσ' άδικον Και σον καλόν δακρύζω Την προσβολήν κι θέλατο Μπορεί και να ματούμε Για την πατρίδαν και την πίστ Πρώτος παω σκοτούμε !!!

VARSAL - Ζίπα Ζίπ
12527 προβολές
Trigona - Aslanidis
9923 προβολές
Πόντος - Κότσαρι
7790 προβολές
Εμφάνιση 151 ως 180 (από 197 ταγούδια)