Κουρουκλίδης - Πόντιος εγένεθα

Αετσ' επλάστ' ασόν θεόν Αετσ' ση γην εβρέθα Καμίαν κ' επουσμάνεψα Πόντιος ντ'εγεννέθα Όλον τον κόσμον αγαπώ Κακόν ντο εν κι ξέρω Και για τον πόνον τ' άλλουνού Κλαιω και υποφέρω Τραγωδώ τα ποντίακα Και τα καρδίασ' σκίζω Θερίον είμεσ' άδικον Και σον καλόν δακρύζω Την προσβολήν κι θέλατο Μπορεί και να ματούμε Για την πατρίδαν και την πίστ Πρώτος παω σκοτούμε !!!

Εμφάνιση 121 ως 150 (από 197 ταγούδια)