Σοφία Παπαδοπούλου - Απάν σο μπέλες

Και Σο Μπέλες Μανά Μ'
Σην Οροσειράν
Εν Εφέκα Το Κορμόπο Μ'
Σο Καφούλ Καικά

Εντόκαν Εμέν Τα Σφαίρας
Σο Ψιόπο Μ' Απές
Κ'εν Εφέκα Το Κορμόπο Μ'
'Σ Σ' Ορμοπόν Απές

Κ' Εν Η Χλένι Μ' Εγομώθεν
Όλεν Γέματα
Το Γιαβρόπο Σ΄ Δε Σκοτώθε
Έτον Ψέματα

Η Μάννα Μ' Κι Ξέρ' Äτον
Ο Κυρή Μ' 'Κι Ζει
Ντο Επέμ'νε Το Κορμόπο Μ'
Απές Σο Γιαζίν

Mάννα Έλα Αράεψον
Εύρικον Τον Τόπο Μ'
Και Μ' Έναν Κερόπον
Άψε Σο Ταφόπο Μ'

Και Μανίτσα Μ' Έλα
Ποίσον Με Ταφίν
Μάζεψον Τα Κοματόπα Μ'
Το Γιαβρί Σ' 'Κι Ζεί

Εμφάνιση 61 ως 90 (από 197 ταγούδια)