Στέλιος Καζαντζίδης - Τα μαλλία μ' ντ' έσπριναν

Τα μαλλία μ' ντ' έσπριναν 
Άτο πα τερτ' κ' έφταγω 
με τα μαύρα έρθα εγώ 
και με τ' άσπρα θα πάγω 

Που γερά ας αποθάν' 
να μην τυραννίεται 
όσο ντο γεράει και πάει 
το κορμίν ατ λύεται 

Τ' εβδομήντα αν διαβέν' 
ν' αοϊλλί ντ' έβρεν το κακόν 
και πορεί να πορπατεί 
αν 'κι κράτει το παστόν' 

Τα κακά γεράματα 
τα ποδάρεα κόπουνταν 
άμον γέρ'κα πρόατα 
ντο και πορούν να βόσκουνταν

Πόντος - Τρυγώνα
7077 προβολές
Πόντος - Κότσαρι
8515 προβολές
Σέρρα - Πυρρίχιος
10486 προβολές
Εμφάνιση 121 ως 150 (από 222 ταγούδια)