Στέλιος Καζαντζίδης - Τα μαλλία μ' ντ' έσπριναν

Τα μαλλία μ' ντ' έσπριναν 
Άτο πα τερτ' κ' έφταγω 
με τα μαύρα έρθα εγώ 
και με τ' άσπρα θα πάγω 

Που γερά ας αποθάν' 
να μην τυραννίεται 
όσο ντο γεράει και πάει 
το κορμίν ατ λύεται 

Τ' εβδομήντα αν διαβέν' 
ν' αοϊλλί ντ' έβρεν το κακόν 
και πορεί να πορπατεί 
αν 'κι κράτει το παστόν' 

Τα κακά γεράματα 
τα ποδάρεα κόπουνταν 
άμον γέρ'κα πρόατα 
ντο και πορούν να βόσκουνταν

Πόντος - Τρυγώνα
6720 προβολές
Πόντος - Κότσαρι
8113 προβολές
Σέρρα - Πυρρίχιος
9983 προβολές
Εμφάνιση 121 ως 150 (από 222 ταγούδια)