Πόντιοι στον Καύκασο και την Ρωσία

3,227,254 ήταν ο πληθυσμός των Ελλήνων Ποντίων στην Ρωσία και τις περιοχές του Καυκάσου. Τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από την έρευνα «Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ» ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΑΛΙΕΡΗ (1921). 

Αποτελεί μεγάλος αριθμός αν αναλογιστεί κανείς την πολυπολιτισμικότητα της περιοχής την εποχή εκείνη. Οι περισσότεροι Έλληνες Πόντιοι των περιοχών αυτών ήταν προερχόμενοι από τα νησιά του Αιγαίου και άλλες ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας.

 

      

43 χωριά Τσάλκας- Τυφλίδος 50,000 Εγκαταστάθηκαν από το 1828-1864
72 χωριά Κάρς- Σαρηκαμίς 40,000 Εγκαταστάθηκαν από το 1878-1884
Βατούμ 10,000 Έλληνες προερχόμενοι από νησιά Αιγαίου και κυρίως Ελλάδας
Βατούμ (Βαθύ Λιμένα) 10,000 Μετανάστες Α' Παγκ. Πολέμου από Βιλαέτια Τραπεζούντας και Σεβαστείας
Βλαδικαύκασον, Σταυρούπολη, Κουμπάν, κυβερνείο Μ. Θάλασσας 50,000 Μετανάστες Α' Παγκ. Πολέμου από Βιλαέτια Τραπεζούντας και Σεβαστείας
Βόρειον Καύκασον 20,000 Μετανάστες Α' Παγκ. Πολέμου από Βιλαέτια Τραπεζούντας και Σεβαστείας
Ευρωπαϊκή και Ασιατική Ρωσία (Κίεβο, Μόσχα, Σιβηρία) 60,000     
Κουταϊδα (Κυταϊδα) 200 Μετανάστες Α' Παγκ. Πολέμου από Βιλαέτια Τραπεζούντας και Σεβαστείας
Κριμαία 30,000 Έλληνες προερχόμενοι από νησιά Αιγαίου και κυρίως Ελλάδας
Μαριανούπολη 150,000 Έλληνες προερχόμενοι από νησιά Αιγαίου και κυρίως Ελλάδας
Νότιον Καύκασον     20,000 Μετανάστες Α' Παγκ. Πολέμου από Βιλαέτια Τραπεζούντας και Σεβαστείας
Οδησσόν, Κριμαίαν και αλλού 35,600 Μετανάστες Α' Παγκ. Πολέμου από Βιλαέτια Τραπεζούντας και Σεβαστείας
Πότι (Φάσιν) 1,000 Μετανάστες Α' Παγκ. Πολέμου από Βιλαέτια Τραπεζούντας και Σεβαστείας
Ροστόβ- Ταϊγανίω 15,000 Έλληνες προερχόμενοι από νησιά Αιγαίου και κυρίως Ελλάδας
Σοχούμ (Διοσκουριάδα) 15,000 Μετανάστες Α' Παγκ. Πολέμου από Βιλαέτια Τραπεζούντας και Σεβαστείας
Συνοικισμός Αλεξανδρουπόλεως 2,500 Εγκαταστάθηκαν από το 1858-1862
Συνοικισμός Αρδαχάν     2,500 Εγκαταστάθηκαν από το 1878-1884
Συνοικισμός Βακού- Αζεμπαϊτζάν 15,000 Εγκαταστάθηκαν από το 1878-1884
Συνοικισμός Βατούμ 15,000 Εγκαταστάθηκαν από το 1828-1878
Συνοικισμός Βλαδικαυκάς- Γροζνάμας 10,000 Εγκαταστάθηκαν από το 1878-1884
Συνοικισμός Κουμπάν 30,000 Πολλοί εγκαταστάθηκαν από το 1858-1864 λίγοι από το 1884 και μετά
Συνοικισμός Κουταϊς 800  Εγκαταστάθηκαν από το 1828-1878
Συνοικισμός Κριμαίας 40,000 Εγκαταστάθηκαν από το 1775
Συνοικισμός κυβερνείου Μ. Θάλασσας 25,000 Πολλοί εγκαταστάθηκαν από το 1858-1864 λίγοι από το 1884 και μετά
Συνοικισμός Μαριανουπόλεως 30,000 Εγκαταστάθηκαν από το 1828- 1858
Συνοικισμός Πότι 1,000 Εγκαταστάθηκαν από το 1828-1878
Συνοικισμός Σαμτράτ 500 Εγκαταστάθηκαν από το 1828-1878
Συνοικισμός Σοχούμ μετά 48 χωρ. 35,000 Πολλοί εγκαταστάθηκαν από το 1858-1864 λίγοι από το 1884 και μετά
Συνοικισμός Σταυρουπόλεως κλπ 20,000 Πολλοί εγκαταστάθηκαν από το 1858-1864 λίγοι από το 1878-1880
Συνοικισμός Τσιατούρα 2,000 Εγκαταστάθηκαν από το 1828-1878
Συνοικισμός Χερσώνος-Νικολάεφ- Οδησσού 25,000 Εγκαταστάθηκαν από το 1775-1828
Τσιατούρα 200 Μετανάστες Α' Παγκ. Πολέμου από Βιλαέτια Τραπεζούντας και Σεβαστείας
Τυφλίδα και μεταλλεία Αλλάχ- Βερδή 4,000 Εγκαταστάθηκαν από το 1828-1864
Χερσώνι, Νικολάεφ, Οδδησό 10,000 Έλληνες προερχόμενοι από νησιά Αιγαίου και κυρίως Ελλάδας
Σύνολο 3,227,254