Σαρίγουζ Ίμερας


Ίμερα
Περιοχή
Βαθμός Δυσκολίας

Εκμάθηση

Ο χορός ξεκινά με το δεξί πόδι-φτέρνα που προπορεύεται πάντα να πατά λοξά δεξιά (προς το κέντρο του κύκλου) και το αριστερό να ακολουθεί συνεχώς.

Εκτελούνται 5 βήματα προς το κέντρο, ενώ το 6ο είναι ένα μικρό βήμα του αριστερού ποδιού προς τα πίσω και ακολουθούν 6 συνολικά τριαράκια (12 βήματα) σαν αυτά του Τίκ Διπλόν με τα οποία ο χορευτής επανέρχεται στην αρχική του θέση.

Πηγή: Αναστάσιος Κοκοβίδης

Ιστορία

Δεξιόστροφος χορός που χορεύται σε κλειστό κύκλο με τα χέρια παράλληλα προς το σώμα, σε ρυθμό αργού Μονού Τίκ όταν κινείται προς το κέντρο του κύκλου και σε ρυθμό Διπλού Τίκ όταν επιστρέφει προς την περιφέρεια του κύκλου.

Τα βήματα του χορού ήταν γνωστά στην Ματσούκα αφού εκεί τον ίδιο χορό τον ονόμαζαν Τριπάτ επειδή είχε τρία πατήματα δηλαδή τρία βήματα προς το κέντρο του κύκλου.

Η μόνη διαφορά ήταν στην λαβή αφού τα χέρια ήταν λυγισμένα στους αγκώνες. Ο ρυθμός του χορού είναι πεντάσημος 5/8 (3-2) .