Σαρίγουζ Παλα(γ)ϊας


Παλαγία - χωριό της Χαλδίας
Περιοχή
Βαθμός Δυσκολίας

Εκμάθηση

Μεικτός αριστερόστροφος χορός που χορεύεται σε κλειστό κύκλο και έχει 12 βήματα.

Η αρχική λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες.

Με το σώμα στραμμένο προς τα δεξιά εκτελούνται δύο τριαράκια δεξί και αριστερό προσέχοντας το πόδι που ακολουθεί να μην προσπερνά το προπορευμένο (βήματα 1-4), στην συνέχεια τα χέρια κατεβαίνουν κάθετα προς το σώμα, ο χορός αλλάζει κατεύθυνση και κινείται προς τα αριστερά χωρίς όμως να γυρίσει το σώμα προς την μεριά αυτή δηλαδή εκτελούνται τρία τριαράκια με την πλάτη στραμμένη αριστερά (δεξί-αριστερό-δεξί) βήματα (5-10).

Στην συνέχεια πατάμε στο αριστερό πόδι και κάνουμε 1 επιτόπιο τριαράκι του Τίκ Διπλόν (βήματα 11-12) με τα χέρια να έρχονται στην αρχική θέση δηλαδή λυγισμένα στους αγκώνες και το μέτωπο να στρέφεται στο κέντρο του κύκλου.

Ο ρυθμός είναι πεντάσημος 5/8 (2-3).

Πηγή: Αναστάσιος Κοκοβίδης

Ιστορία

Παλαγία (Arili) είναι χωριό της Χαλδίας που βρίσκεται 45 χιλ Δυτικά της Αργυρούπολης.

Πριν από την ανταλλαγή των πληθυσμών είχε 50 ελληνικές οικογένειες και 5 τουρκικές.

Χτίστηκε από τρείς οικογένειες που κατοικούσαν στην Τραπεζούντα και μια από την Ματσούκα όταν αυτοί κατέφυγαν εκεί μετά από τν άλωση της Τραπεζούντας. Μετά το 1923 εγκαταστάθηκαν στη Νέα Παλαγία Αλεξανδρούπολης

(Σάββας Καλεντερίδης, Ανατολικός Πόντος).