Σερανίτσα Κάρς


Κάρς
Περιοχή
Βαθμός Δυσκολίας

Εκμάθηση

Ο χορός ξεκινά με απότομο κοντινό πάτημα του δεξιού ποδιού προς το κέντρο του κύκλου (1ο βήμα) ακολουθεί πάτημα στο αριστερό πόδι που κινείται πάντα στην νοητή περιφέρεια (2ο βήμα), το δεξί πατά προς τα δεξιά (3ο βήμα) και (4ο βήμα) πάτημα στο αριστερό προς τα δεξιά (τα βήματα αυτά είναι μεγαλύτερα από αυτά που εκτελούνται προς τα αριστερά και μπορεί να είναι επιτόπια).

Τα ίδια βήματα εκτελούνται αριστερά (4 βήματα) πάτημα δεξιού προς τα αριστερά (5ο βήμα) το αριστερά πατά αριστερά (6ο βήμα) το δεξί εκτελεί ένα ακόμη βήμα αριστερά (7ο βήμα) και ακολουθεί το αριστερό (8ο βήμα). Πάτημα του δεξιού στην νοητή περιφέρεια, δηλαδή προς τα πίσω στην αρχική θέση με ταυτόχρονη ανάταση των χεριών (9ο βήμα) και λάκτισμα του αριστερού προς τα μπρός (10ο βήμα) πάτημα του αριστερού στην διάσταση και λάκτισμα του δεξιού (11 και 12ο βήμα) το ίδιο μία φορά από το δεξί και μία από το αριστερό πόδι (βήματα 13,14,15,16).


Το χαρακτηριστικό του χορού είναι το έντονο ταλάντεμα (τρέμουλο) όλου του σώματος που είναι κοινό γνώρισμα πολλών χορών της περιοχής του Κάρς.

Πηγή: Αναστάσιος Κοκοβίδης

Ιστορία

Μεικτός δεξιόστροφος χορός που έχει 16 βήματα και που προπορεύεται πάντα το δεξί πόδι.

Η λαβή είναι με τα χέρια παράλληλα προς το σώμα και το κράτημα από την παλάμη στα δεξιά και στα αριστερά βήματα και στην ανάταση όταν χορεύεται το Διπλόν Τίκ (4 τριαράκια).