Τάμσαρα Τραπεζούντας


Τραπεζούντα
Περιοχή
Βαθμός Δυσκολίας

Εκμάθηση

Ο χορός ξεκινά με το δεξί πόδι να πατά μπροστά προς το κέντρο του κύκλου (1ο βήμα), άρση και πάτημα του αριστερού ποδιού λίγο πιο μπροστά (2ο & 3ο βήμα) και κλείσιμο του δεξιού ποδιού δίπλα στο αριστερό (4ο βήμα) ολοκληρώνεται έτσι η 1η τετράδα.

Πάτημα του δεξιού ποδιού προς τα πίσω (5ο) άρση του αριστερού και πάτημα μπροστά (προς το κέντρο του κύκλου) (6ο & 7ο βήμα), πάτημα-κλείσιμο του δεξιού ποδιού δίπλα στο αριστερό (8ο-2η τετράδα βημάτων).

Πάτημα του δεξιού ποδιού πίσω στην αρχική θέση (9ο βήμα), άρση και πάτημα του αριστερού ποδιού στην αρχική θέση αλλά σε διάσταση (10ο βήμα), κάμψη των γονάτων λοξά αριστερά (11ο βήμα) με ταυτόχρονο κατέβασμα των χεριών παράλληλα προς το σώμα και 12ο επαναφορά σε όρθια θέση με το μέτωπο να κοιτάζει προς το κέντρο του κύκλου (3η τετράδα βημάτων).

Κάμψη των γονάτων λοξά αριστερά (13ο βήμα) και 14ο επαναφορά σε όρθια θέση, κάμψη των γονάτων λοξά δεξιά (15ο βήμα) και 16ο επαναφορά στην αρχική θέση (4η τετράδα βημάτων).

Το κεφάλι κοιτάζει κάθε φορά προς την κατεύθυνση που έχουν τα γόνατα.

Πηγή: Αναστάσιος Κοκοβίδης

Ιστορία

Τα Τάμσαρα Τραπεζούντας είναι χορός που κατατάσσεται στην κατηγορία του Διπάτ, η λαβή είναι με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες μέχρι και το 10ο βήμα, ενώ έχει 16 βήματα (16 μουσικούς χρόνους) που εκτελούνται σε 4 τετράδες βημάτων.