Θεοδωρούπολη - Σαφράμπολη

Η Σαφράμπολη ή κατά τα Βυζαντινά έτη Θεοδωρούπολη, είχε πληθυσμό 3000 κατοίκων με 400 οικογένειες. Οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται στο 1896. Είχε υψόμετρο 430 μέτρων.

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1920 στην πόλη ζούσαν πολλοί Έλληνες (Καραμανλήδες ως επί το πλείστον), όμως μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και τη συνθήκη της Λωζάνης που ακολούθησε, υποχρεώθηκαν με την ανταλλαγή των πληθυσμών να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Φωτογραφίες