Τίκ Τόν(γ)ιας


Τόνγια (β.α. της Τραπεζούντας)
Περιοχή
Βαθμός Δυσκολίας

Εκμάθηση

Ο χορός συνήθως ξεκινά με το δεξί πόδι να πατά προς το κέντρο του κύκλου (1ο βήμα) ακολουθεί το αριστερό πόδι που πατά λίγο πιο πίσω από το δεξί (2ο βήμα), δεξί τριαράκι στην νοητή περιφέρεια (δεξί-αριστερό-δεξί 3ο & 4ο βήμα), αριστερό τριαράκι στην διάσταση (αριστερό-δεξί αριστερό 5ο & 6ο βήμα) στη συνέχεια δεξί και αριστερό τριαράκι στην διάσταση (7ο μέχρι 10ο βήμα).

Πηγή: Αναστάσιος Κοκοβίδης

Ιστορία

Μορφή Τίκ Διπλού που χορεύεται στην περιοχή της Τόνγιας (ορεινή περιοχή β.α. της Τραπεζούντας).

Είναι δεξιόστροφος χορός που χορεύεται σε κλειστό κύκλο με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες είτε παράλληλα προς το σώμα ή στην ανάταση και έχει 10 βήματα με έντονο τρέμουλο που μεταφέρεται στους ώμους.