Τριπάτ Κάρς


Κάρς
Περιοχή
Βαθμός Δυσκολίας

Εκμάθηση

Μεικτός δεξιόστροφος χορός που έχει 12 βήματα. Η αρχική λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια παράλληλα προς το σώμα.

Πάτημα-αναπήδηση με όλη την φτέρνα του δεξιού ποδιού στην διάσταση δεξιά με τα χέρια να αιωρούνται προς τα πίσω (βήμα 1) πάτημα-αναπήδηση του αριστερού ποδιού που περνάει πάνω από το δεξί με τα χέρια να αιωρούνται προς τα εμπρός (βήμα 2) πάτημα-αναπήδηση του δεξιού ποδιού στην διάσταση δεξιά με τα χέρια να αιωρούνται προς τα πίσω (βήμα 3).

Τα βήματα αυτά εκτελούνται στην νοητή περιφέρεια του κύκλου που κινείται ο χορός. Προβολή του αριστερού ποδιού που είναι τεντωμένο λοξά δεξιά προς το κέντρο του κύκλου με την φτέρνα να χτυπά στο έδαφος ενώ τα χέρια λυγίζουν στους αγκώνες και είναι παράλληλα προς το σώμα (βήμα 4) επιστροφή του αριστερού δίπλα στο δεξί (η κίνηση να είναι ημικυκλική βήμα 5) πάτημα-αναπήδηση αριστερού και προβολή του δεξιού ποδιού τεντωμένο λοξά αριστερά προς το κέντρο του κύκλου (ημικυκλική κίνηση με την φτέρνα να χτυπά το έδαφος βήμα 6) επιστροφή του δεξιού δίπλα στο αριστερό (βήμα 7) πάτημα-αναπήδηση του δεξιού στον τόπο και προβολή του αριστερού όμοια όπως πριν (βήμα 8) επιστροφή του αριστερού δίπλα στο δεξί (βήμα 9) πάτημα-αναπήδηση του αριστερού στον τόπο και προβολή του δεξιού λοξά αριστερά προς το κέντρο του κύκλου που εκτελεί τρία χτυπήματα-πατήματα η φτέρνα στο έδαφος (βήματα 10-12). Από αυτά τα τελευταία βήματα πήρε την ονομασία του ο χορός.

Σε όλη την διάρκεια που εκτελείται το κινητικό μοτίβο του χορού το πρόσωπο είναι στραμμένο προς το κέντρο του κύκλου.
Ο ρυθμός είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2).

Πηγή: Αναστάσιος Κοκοβίδης

Ιστορία

Το Τριπάτ είναι χορός που χορεύτηκε από Πόντιους που ήρθαν από την Πρώην Σοβιετική Ένωση.

Την ονομασία του αυτή την πήρε στην Ελλάδα από τα τρία επιτόπια πατήματα της φτέρνας. Ο χορός παίζεται συχνότερα με λύρα και δεν συνοδεύεται από τραγούδι (στοιχεία παρμένα από το βιβλίο του Ν. Ζουρνατζίδη Συμβολή στην Έρευνα του Ποντιακού Χορού).