Τρυγόνα Γουρούχ Κερασούντας


Επαρχία Γουρούχ - Κερασούντα
Περιοχή
Βαθμός Δυσκολίας

Εκμάθηση

Ο χορός ξεκινά με πάτημα του δεξιού ποδιού λοξά δεξιά προς το κέντρο του κύκλου (1ο βήμα).

Το πόδι αυτό προπορεύεται στα πρώτα 10 βήματα ακολουθεί πάτημα του αριστερού ποδιού δεξιά που κινείται πάντα στην νοητή περιφέρεια (δηλαδή πίσω 2ο βήμα) και εκτελούνται άλλα δύο διπλά βήματα προς τα δεξιά πρώτα πάτημα στο δεξί και μετά στο αριστερό (βήματα 3ο-4ο & 5ο-6ο) ενώ τα χέρια κάνουν κυκλικές κινήσεις προς το κέντρο του κύκλου.

Στο (7ο βήμα) το δεξί κινείται προς τα αριστερά δύο φορές και ακολουθεί το αριστερό (βήματα 8ο, 9ο & 10ο ) ενώ τα χέρια κατεβαίνουν κάνοντας δύο αιωρήσεις μπρός-πίσω.

Ελεύθερο πόδι είναι το δεξί που πατά πίσω στην νοητή περιφέρεια και εκτελεί δεξί τριαράκι (11ο & 12ο βήμα) αριστερό τριαράκι στην διάσταση (13ο &14ο βήμα) δεξί και αριστερό τριαράκι αντίστοιχα (βήματα 14 μέχρι 18) ενώ τα χέρια στα πίσω αυτά τριαράκια επιστρέφουν στην αρχική λαβή με τους αγκώνες λυγισμένους.

Πηγή: Αναστάσιος Κοκοβίδης

Ιστορία

Τρυγόνα που έχει διαφορετική μορφή από την Τρυγόνα που χορευόταν στην Τραπεζούντα και την Ματσούκα αφού ο ρυθμός είναι πιο αργός και τα βήματα που είναι περισσότερα (18 στον αριθμό 3 διπλά δεξιά, 2 διπλά αριστερά και 4 επιτόπια διπλά αυτά του Τίκ Διπλόν) χάνουν το στοιχείο της αναπήδησης.

Έτσι ο χορός αυτός είναι περισσότερο ομαλός και κινείται αντίθετα από τις άλλες δηλαδή δεξιόστροφα αντί αριστερόστροφα.

Τα δεξιά βήματα είναι μεγαλύτερα από τα αριστερά για να προχωράει ο χορός, χορεύεται σε κλειστό κύκλο και η αρχική λαβή είναι με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες.

Χορευόταν στην επαρχία Γουρούχ ή Κιρίκ 15 Ελληνικά χωριά στην μέση της διαδρομής Κερασούντος-Νικόπολης που σε μεγάλο βαθμό εποικίστηκαν από Αργυρουπολίτες το 18ο-19ο αιώνα.